Doprava Zdarma

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat

 

V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která s vámi mohou osobně souviset, např. Jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb nebo bychom chtěli použít vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat níže o příslušných procesech. Uvádíme také zadaná kritéria pro dobu skladování.

 

Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
 

 

 

Odpovědný za zpracování údajů

 

Odpovědný Paragraf 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

 

Sport Raith 
Zastoupený generálním ředitelem Heinz-Jörg Raith
Hohenzollernstraße 1
94252 Bayrisch Eisenstein
Německo

 

 

Vaše práva

 

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám následující práva:

–          Právo na informace,

–          Právo na opravu nebo výmaz,

–          Právo na omezení zpracování,

–          Právo vznést námitku proti zpracování,

–         Právo na přenositelnost údajů.

 

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Údaje poté již nebudeme zpracovávat a budou smazány. Předchozí zpracování údajů nebude odvoláním souhlasu ovlivněno.

 

Pokud je zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitky s budoucím účinkem z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Po vznesení námitky je zpracování údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

 

Obraťte se na osobu odpovědnou za zpracování údajů uvedenou výše. Je také k dispozici pro zodpovězení otázek týkajících se ochrany údajů.

 

Máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů námi.

 

Navštívit naši stránku

 

Server-Logfiles

 

Pokud používáte web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost:

–          IP-Adresa

–          Datum a čas žádosti

–          Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)

–          Obsah požadavku (konkrétní stránka)

–          Stav přístupu / stavový kód HTTP

–          Množství přenesených dat

–          Web, ze kterého přišla žádost

–          Prohlížeč

–          Operační systém a jeho rozhraní

–          Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

 

Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu zajistit bezproblémový provoz naší webové stránky a vylepšit naši nabídku., čl 6 I písm. f GDPR.

 

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely záznamu nutné.

 

Cookies

 

Kromě výše uvedených údajů se ve vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a skrze které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje (v tomto případě námi). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla nabídka internetu celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

 

Použití cookies:

  1. Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

–          Přechodné cookies (viz b)

–          Trvalé cookies (viz c).

  1. Přechodné soubory cookie se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména relační cookies. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Soubory cookie relace jsou odstraněny, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  2. Trvalé soubory cookie se po určité době automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
  3. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Chtěli bychom zdůraznit, že možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.
  4. [Používáme cookies, abychom vás mohli identifikovat pro další návštěvy, pokud máte u nás účet. Jinak byste se při každé návštěvě museli znovu přihlásit.]
  5. [Použité soubory cookie Flash nezaznamenává váš prohlížeč, ale váš zásuvný modul Flash. Používáme také úložné objekty HTML5, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data bez ohledu na prohlížeč, který používáte, a nemají žádné automatické datum vypršení platnosti. Pokud si nepřejete, aby byly Flash cookies zpracovávány, musíte si nainstalovat odpovídající doplněk, např. „Lepší soukromí“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo soubor Adobe Flash Killer Cookie pro Google Chrome. Používání objektů úložiště HTML5 můžete zabránit pomocí soukromého režimu v prohlížeči. Doporučujeme také pravidelně pravidelně mazat soubory cookie a historii prohlížeče.]

 

Zpracování probíhá na základě paragraf 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
 

 

 

Registrace na naší webové stránce

 

Styl a účel zpracování

Když se zaregistrujete na našem webu, shromažďujeme údaje v rozsahu tam uvedeném.

Údaje jsou zpracovávány za účelem zlepšení vašich nákupních zkušeností a zjednodušení zpracování objednávek.

Údaje můžete kdykoli změnit a opravit nebo registraci smazat.

 

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s paragrafem č. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zpracování, které již proběhlo, zůstává nedotčeno. Odvolání souhlasu vede k vymazání registrace.

Pokud jsou údaje zpracovávány za účelem zpracování smlouvy, je zpracování údajů rovněž založeno na čl. 6 I písm. b GDPR.

 

Doba ukládání

Údaje budou zpracovány pouze po dobu, po kterou jste k tomu dali souhlas. Poté budou údaje smazány, pokud neexistuje zákonný požadavek na uchování.

 

 

 

 

Objednávky

 

Styl a účel zpracování

Při objednávání shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů.

Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jeho neposkytnutí má za následek, že nelze uzavřít žádnou smlouvu.

Zpracování údajů probíhá za účelem plnění a zpracování smlouvy, jakož i za účelem zpracování vašich dotazů.

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování údajů je paragraf č. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

Převod

V rámci zpracování smlouvy budou vaše údaje předány zúčastněným třetím stranám, jako jsou přepravní společnosti a poskytovatelé dropshippingu, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelé IT služeb, pokud je to nutné.

 

Pro zpracování kontraktů jako součást zpracování objednávek používáme systém správy zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány společnosti

Shopify Inc., 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada

přenášeno.

 

Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

 

Doba ukládání

Tyto údaje uchováváme v našich systémech, dokud neuplynou zákonné doby uchovávání. Obvykle je to 6 nebo 10 let z důvodu řádného vedení účetnictví a požadavků daňových zákonů.

 

 

Kontaktní formulář

 

Styl a účel zpracování

Když používáte kontaktní formulář, shromažďujeme osobní údaje v rozsahu, který jste uvedli. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a vaše jméno.

Zpracování údajů probíhá proto, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat váš požadavek.

Odesláním žádosti o kontakt souhlasíte se zpracováním údajů pro tento účel.
 

 

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zpracování, které již proběhlo, zůstává nedotčeno.

 

Doba ukládání

Údaje budou vymazány po zpracování žádosti, nejpozději šest měsíců po ukončení zpracování.

 

 

Komentáře

 

Styl a účel zpracování

Když uživatelé zanechají na našem webu komentáře, kromě těchto informací se uloží také čas, kdy byly vytvořeny, a uživatelské jméno, které dříve vybral návštěvník webu. To je pro naši bezpečnost, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našem webu, i když byl vytvořen uživateli.

 

Poskytnutím funkce komentáře bychom vám chtěli umožnit snadnou interakci. Informace, které poskytnete, budou uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případné následné otázky.


Po zveřejnění komentáře bude zveřejněno jméno a e-mailová adresa, kterou jste zadali.
 

 

Právní základ

Zpracování údajů zadaných jako komentář je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

 

Doba ukládání

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely průzkumu požadovány. To je obecně případ, kdy byla komunikace s uživatelem dokončena a společnost může z okolností vyvodit, že dotyčná záležitost byla konečně vyjasněna.

 

 

Zpravodaj

 

Styl a účel zpracování

Když se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, zpracováváme údaje, které poskytnete za tímto účelem, výlučně za účelem zasílání zpravodaje e-mailem.

K přijetí zpravodaje stačí platná e-mailová adresa. Abychom zkontrolovali, že registraci skutečně provádí vlastník e-mailové adresy, používáme postup „dvojitého přihlášení“. Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku pro zpravodaj, zaslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Další údaje se neshromažďují. Údaje budou použity pouze k zasílání zpravodaje a nebudou předány třetím stranám.


Vaše jméno je uvedeno, abychom vás mohli osobně kontaktovat v informačním zpravodaji a umožnit vám identifikovat se jako subjekt údajů.

 

Právní základ

Zasílání zpravodaje a nezbytné zpracování údajů je založeno na vašem výslovném souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zpracování, které již proběhlo, zůstává nedotčeno.

 

Doba ukládání

Údaje budou zpracovány pouze po dobu, po kterou jste k tomu dali souhlas. Poté budou údaje smazány, pokud neexistuje zákonný požadavek na uchování.

 

 

Použití E-mailové adresy pro zasílání přímé pošty

 

Styl a účel zpracování

Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, používáme k elektronickému přenosu reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud je máte Nevznesli námitku proti použití. K uzavření smlouvy je vyžadováno poskytnutí e-mailové adresy. Jeho neposkytnutí má za následek, že nelze uzavřít žádnou smlouvu.
 

Právní základ

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převládajícího oprávněného zájmu o přímou poštu.

 

Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky najdete v otisku. Můžete také použít odkaz uvedený v propagačním e-mailu. K tomu neexistují žádné další náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.

 

Doba ukládání

Údaje budou zpracovány pouze po dobu, po kterou jste k tomu dali souhlas. Poté budou údaje smazány, pokud neexistuje zákonný požadavek na uchování.

 

 

Poskytovatel platebních služeb

 

Nabízíme použití různých poskytovatelů platebních služeb z našich webových stránek pro platby. Zašleme jim informace nezbytné k provedení smlouvy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pro další zpracování údajů poskytovateli platebních služeb platí jejich příslušná prohlášení o ochraně údajů, která lze vyvolat při uzavření smlouvy.

 

Používání Google Analystics

 

Styl a účel zpracování

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud obvykle bydlíte v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů.

 

Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků.

Za tímto účelem použije Google informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání vašeho webu vámi. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. Google se osvědčil podle dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.

 

Právní základ

Die Datenverarbeitung, insbesondere das Setzen von Cookies, erfolgt mit Ihrer Einwilligung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

 

Google můžete zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Můžete nastavit opt-out cookie, abyste zabránili shromažďování a ukládání dat pomocí Google Analytics na všech zařízeních. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tento web. Chcete-li mít komplexní účinek, musíte provést odhlášení ze všech systémů a zařízení použitých k tomuto účelu. Pokud soubor cookie pro odhlášení smažete, budou žádosti zaslány společnosti Google znovu. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Disable Google Analytics.
 

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/gb.htmll nebo na https://policies.google.com/?hl=en.

 

Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely záznamu nutné.

 

Přítomnosti v sociálních médiích

 

Všeobecné

Udržujeme veřejně přístupné profily v různých sociálních sítích. Návštěva těchto profilů uvádí do pohybu velké množství operací zpracování dat. V následujícím textu uvádíme přehled toho, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme, když navštívíte naše profily. Osobní údaje jsou informace, které vám mohou být přiřazeny jako konkrétní osobě (např. Jméno, věk, adresa, fotografie, e-mailové adresy, případně i IP adresy). Rovněž vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. To však může být nezbytné pro jednotlivé funkce našich profilů v sociálních sítích. Tyto funkce nemáte k dispozici nebo jen v omezené míře, pokud nám neposkytnete své osobní údaje.

 
 
Když navštívíte naše profily, vaše osobní údaje jsou shromažďovány, používány a ukládány nejen námi, ale také provozovatelem příslušné sociální sítě. To se také stane, pokud sami nemáte profil v příslušné sociální síti. Jednotlivé operace zpracování dat a jejich rozsah se liší v závislosti na provozovateli příslušné sociální sítě a nejsou pro nás nutně srozumitelné. Podrobnosti o shromažďování a ukládání vašich osobních údajů, jakož i typ, rozsah a účel jejich použití provozovatelem příslušné sociální sítě, naleznete v prohlášení o ochraně údajů příslušného provozovatele:

 

–    Prohlášení o ochraně údajů pro sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, si můžete prohlédnout na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy ;

      

–     prohlášení o ochraně údajů pro sociální síť Instagram, provozovanou společností Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, lze zobrazit na adrese https://help.instagram.com/155833707900388;

      

–     Prohlášení o ochraně údajů pro sociální síť Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston Hous, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko, lze nalézt na adrese https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy vidět;

 

       –   prohlášení o ochraně údajů pro sociální síť Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; lze zobrazit na https://twitter.com/de/privacy. Twitter předložil štít EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Facebook-Plugins

 

Styl a účel zpracování

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo doplňkem „Facebook social plug-in“ nebo „Facebook social plugin“.
 

Přehled pluginů na Facebooku a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.


Když navštívíte stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu se přenáší přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Prostřednictvím této integrace Facebook přijímá informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku našeho webu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook v USA a tam se ukládají.

 

Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook okamžitě přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu profilu na Facebooku. Pokud s pluginy pracujete, například stisknete tlačítko „Líbí se mi“ nebo zanecháte komentář, tyto informace se také přenesou přímo na server Facebook a tam se uloží. Informace budou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php.

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

 

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také zcela zabránit načítání pluginů Facebooku pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) nebo blokátoru skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/)..

 

Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely záznamu nutné.
 

Instagram Social Plugins

 

Styl a účel zpracování

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z Instagramu, který provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě „kamery Instagram“.
Když navštívíte stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu se přenáší přímo z Instagramu do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Díky této integraci obdrží Instagram informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku našeho webu, i když nemáte profil Instagramu nebo nejste aktuálně přihlášeni k Instagramu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a tam se ukládají. Pokud jste přihlášeni k Instagramu, může Instagram okamžitě přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu Instagram. Pokud provádíte interakci s doplňky, například stisknete tlačítko „Instagram“, budou tyto informace přeneseny také přímo na server Instagram a tam uloženy. Informace se také zveřejní na vašem účtu Instagram a zobrazí se tam vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu:
https://help.instagram.com/155833707900388/.

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

 

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu Instagram, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit. Můžete také zcela zabránit načítání pluginů Instagramu pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. B. s blokátorem skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely záznamu nutné.